WFS Van nature overstroombare gebieden Webservice

Webservice gewijzigd op:

Samenvatting:

Directe downloadservice voor de van nature overstoombare gebieden

Dienst objecttoegang, Binnenwateren, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, OGC:WFS, colluviale afzetting, colluviatie, alluviale afzetting historische overstroming, hydrologie, mariene afzetting, overstroombaar, poldergrond, van nature overstroombaar gebied, veengebied, waterloop, waterprobleem, overstroming, hydrografie

  • Categorie INSPIRE-diensten: Dienst objecttoegang (infoFeatureAccessService)
  • Type service (INSPIRE): Downloaddienst (Download Service)
  • Service URL: https://geoservices.informatievlaanderen.be/overdrachtdiensten/NOG/wfs?service=WFS&request=getcapabilities
  • Operaties: GetCapabilities, DescribeFeatureType, GetFeature, GetGmlObject
  • Gekoppelde bron(nen):