WFS EU Register van industriële sites Webservice

Webservice gewijzigd op:

Samenvatting:

Directe downloadservice voor de industriële activiteiten opgenomen in het EU register van industriële sites.

Dienst objecttoegang, Milieu, Faciliteiten voor productie en industrie, Lijst M&R INSPIRE, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, OGC:WFS, Industrial sites - EU Registry (Industrial Emissions Directive), Industrial sites - EU Registry (European Pollutant Release and Transfer Register), Regulation (EC) 166/2006, Directive 2010/75/EU, Sites and Facilities (European Pollutant Release and Transfer Register), Production and Industrial Facilities, Regional, Industrial site, Industrial activity, Industrial installation, 32006R0166, 32010L0075, Industrial Emissions Directive

  • Categorie INSPIRE-diensten: Dienst objecttoegang (infoFeatureAccessService)
  • Type service (INSPIRE): Downloaddienst (Download Service)
  • Service URL: https://geoservices.informatievlaanderen.be/overdrachtdiensten/EUReg-EPRTR/wfs?service=WFS&request=getcapabilities
  • Operaties: GetCapabilities, DescribeFeatureType, GetFeature, GetGmlObject
  • Gekoppelde bron(nen):