WMS risicozones overstromingen 2017 Webservice

Webservice gepubliceerd op:

Samenvatting:

Web Map Service met geografische data van de risicozones voor overstromingen 2017.

OGC:WMS, Metadata GDI-Vl-conform, risicozone, overstromingen, water, verzekeringen, 2017, hydrologie, hydrologisch, overstromingsgebied, overstroomt, waterloop, wateroverlast

  • Categorie INSPIRE-diensten: ogcwms
  • Type service (INSPIRE): Raadpleegdienst (View Service)
  • Service URL: https://inspirepub.waterinfo.be/arcgis/services/Risicozones_overstroming_2017/MapServer/WMSServer?
  • Operaties: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo
  • Gekoppelde bron(nen):