Wijzigingen Atlas der Buurtwegen Vlaams-Brabant (WMS) Webservice

Webservice gewijzigd op:
Versie webservice: 1.0

Samenvatting:

Aslijnen van de wegen in de Atlas der Buurtwegen waar een wijzigingsdossier van toepassing is.

atlas, gemeente, wegennet, juridische stand, Provincie Vlaams-Brabant, Kosteloos, Vlaamse Open data, Toegevoegd GDI-Vl, Metadata GDI-Vl-conform

  • Categorie INSPIRE-diensten: 616
  • Type service (INSPIRE): Raadpleegdienst (View Service)
  • Service URL: https://geoservices.vlaamsbrabant.be/AtlasBuurtwegen_wijzigingen/MapServer/WMSServer?
  • Operaties: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo
  • Gekoppelde bron(nen):