Metadata Vlaanderen CSW Webservice

Webservice gepubliceerd op:

Samenvatting:

Deze Catalogue Service for the Web (CSW) stelt Vlaamse metadata ter beschikking voor Vlaanderen.

Catalogusdienst, OGC:CSW, Kosteloos, Herbruikbaar, Lijst M&R INSPIRE, Vlaamse Open data, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform

  • Categorie INSPIRE-diensten: Catalogusdienst (infoCatalogueService)
  • Type service (INSPIRE): Zoekdienst (Discovery Service)
  • Service URL: https://metadata.vlaanderen.be/srv/dut/csw?service=CSW&request=GetCapabilities&version=2.0.2
  • Operaties: GetCapabilities, DescribeRecord, GetDomain, GetRecords, GetRecordById, Transaction, Harvest