Vervoersnetwerken weg Webservice

Webservice gewijzigd op:

Samenvatting:

INSPIRE-compatibele directe overdrachtdienst met objecttypes uit INSPIRE Annex I Thema Vervoersnetwerken - weg (geharmoniseerde data).

Dienst objecttoegang, Vervoer, Vervoersnetwerken, Lijst M&R INSPIRE, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, OGC:WFS, Transport Networks, RoadLink, Europese weg, wegmorfologische wegklasse, categorie, aantal rijstroken, wegennet, wegvervoernetwerk, weg, wegsegment, straatnaam, wegknoop, wegverharding, wegbreedte

  • Categorie INSPIRE-diensten: Dienst objecttoegang (infoFeatureAccessService)
  • Type service (INSPIRE): Downloaddienst (Download Service)
  • Service URL: https://inspire.informatievlaanderen.be/overdrachtdiensten/tn-ro/wfs?service=WFS&request=getcapabilities
  • Operaties: GetCapabilities, DescribeFeatureType, GetFeature, GetGmlObject
  • Gekoppelde bron(nen):