Fietssnelwegen (WFS) Webservice

Webservice gecreƫerd op:
Versie webservice: 1

Samenvatting:

Deze service bevat de trajecten van de fietssnelwegen op grondgebied van het Vlaams Gewest. Het is een bundeling van de data van de 5 provincies, waardoor de data gebiedsdekkend aangeboden wordt. De service bevat enkel de ligging (met enkele attributen zoals het F-nummer en de naam), maar geeft geen informatie over de befietsbaarheid van de trajecten. De data bevat dus zowel gerealiseerde als nog niet gerealiseerde fietssnelwegen.

fietspad, verkeersinfrastructuur, infrastructuur, fiets, Vlaams Gewest, Provincie Oost-Vlaanderen, Provincie Limburg, Provincie Antwerpen, Provincie West-Vlaanderen, Provincie Vlaams-Brabant, OGC:WFS, Vlaamse Open data, Metadata GDI-Vl-conform, Fietssnelwegen, Fietsostrades, Functioneel fietsen, Fietsnetwerk

  • Categorie INSPIRE-diensten: 10860
  • Type service (INSPIRE): Raadpleegdienst (View Service)
  • Service URL: https://geoservices.vlaamsbrabant.be/FSW/MapServer/WFSServer?
  • Operaties: GetCapabilities WFS, WFS Endpoint
  • Gekoppelde bron(nen):