WFS Rioolinventaris Vlaanderen Webservice

Webservice gewijzigd op:

Samenvatting:

Directe downloadservice voor de Rioolinventaris Vlaanderen.

Dienst objecttoegang, Nutsdiensten en overheidsdiensten, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, OGC:WFS, afwatering, afvoer, afvalwater, milieuverontreiniging, waterkwaliteit, invloed van huishoudens op het milieu, afvalwaterzuivering, riolering, saneringsinfrastructuur, afvalwaterinformatiesysteem, inlaat, overnamepunt, overstort, pomp, reservoir, uitlaat, waterzuiveringsstation, waterzuiveringsinstallatie, rioleringsnetwerk, aansluiting

  • Categorie INSPIRE-diensten: Dienst objecttoegang (infoFeatureAccessService)
  • Type service (INSPIRE): Downloaddienst (Download Service)
  • Service URL: https://geo.api.vlaanderen.be/Rioolinventaris/wfs?service=WFS&request=getcapabilities
  • Operaties: GetCapabilities, DescribeFeatureType, GetFeature, GetGmlObject
  • Gekoppelde bron(nen):