WFS Vlaamse Leveringsgebieden Drinkwater drinkwaterrichtlijn Webservice

Webservice gewijzigd op:

Samenvatting:

Directe downloadservice voor de Vlaamse Leveringsgebieden Drinkwater zoals samengesteld voor rapportering onder de drinkwaterrichtlijn aan de Europese Commissie.

Dienst objecttoegang, Milieu, Grenzen, Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden, Lijst M&R INSPIRE, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, OGC:WFS, Drinking Water Directive, DWD, Drinking water supply zones, Drinking water supply zones (Drinking Water Directive), water, drinking water protection area, drinkwater, drinkwaterkwaliteit, Area management, restriction, regulation zones and reporting units, regional, 31998L0083, Leveringsgebieden drinkwater

  • Categorie INSPIRE-diensten: Dienst objecttoegang (infoFeatureAccessService)
  • Type service (INSPIRE): Downloaddienst (Download Service)
  • Service URL: https://geoservices.informatievlaanderen.be/overdrachtdiensten/DWD-WaterSupplyZones/wfs?service=WFS&request=getcapabilities
  • Operaties: GetCapabilities, DescribeFeatureType, GetFeature, GetGmlObject
  • Gekoppelde bron(nen):