WFS Landbouwstreken België Webservice

Webservice gewijzigd op:

Samenvatting:

Directe downloadservice voor de Landbouwstreken van België

Dienst objecttoegang, Landbouw en veeteelt, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, OGC:WFS, mestheffing, landbouwstreek, erosie, landbouwsubsidie

  • Categorie INSPIRE-diensten: Dienst objecttoegang (infoFeatureAccessService)
  • Type service (INSPIRE): Downloaddienst (Download Service)
  • Service URL: https://geoservices.informatievlaanderen.be/overdrachtdiensten/Landbouwstreken/wfs?service=WFS&request=getcapabilities
  • Operaties: GetCapabilities, DescribeFeatureType, GetFeature, GetGmlObject
  • Gekoppelde bron(nen):