WFS Watersystemen Webservice

Webservice gewijzigd op:

Samenvatting:

Directe downloadservice voor de geografische indeling van watersystemen

Dienst objecttoegang, Binnenwateren, Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden, Lijst M&R INSPIRE, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, OGC:WFS, afwatering, bekken, captatiezone, deelbekken, meer, oppervlaktewater, rivier, stroomgebied, stroomgebieddistrict, vha-bekken, vha-deelbekken, vha-waterloop, vha-zone, vlaamse hydrografische atlas, integraal waterbeleid, waterschap, watersysteem, bekkenbeheerplan, bekkenvoortgangsrapport, bekkensecretariaat, algemene bekkenvergadering, deelbekkenbeheerplan, stroomgebiedbeheerplan, administratieve eenheden, grens

  • Categorie INSPIRE-diensten: Dienst objecttoegang (infoFeatureAccessService)
  • Type service (INSPIRE): Downloaddienst (Download Service)
  • Service URL: https://geoservices.informatievlaanderen.be/overdrachtdiensten/Watersystemen/wfs?service=WFS&request=getcapabilities
  • Operaties: GetCapabilities, DescribeFeatureType, GetFeature, GetGmlObject
  • Gekoppelde bron(nen):