WMS Opendata Stad Antwerpen Webservice

Webservice gewijzigd op:
Versie webservice: 1.3.0

Samenvatting:

De stad Antwerpen stelt sinds november 2012 een aantal lijsten met gegevens of datasets vrij ter beschikking van iedereen. Zo zijn er nu al enkele tientallen datasets toegankelijk. Iedereen mag deze gegevens naar wens gebruiken en publiceren, zonder beperkingen op bijvoorbeeld het vlak van copyright en patenten. Meer info: http://opendata.antwerpen.be/wat-open-data

Dienst kaarttoegang, Vlaams Gewest, Provincie Antwerpen, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform

  • Categorie INSPIRE-diensten: Dienst kaarttoegang (infoMapAccessService)
  • Type service (INSPIRE): Raadpleegdienst (View Service)
  • Service URL: http://geodata.antwerpen.be/arcgissql/services/P_Portal/portal_publiek1/MapServer/WMSServer
  • Operaties: GetCapabilities