WMS Opendata Stad Antwerpen Webservice

Webservice gewijzigd op:
Versie webservice: 1.3.0

Samenvatting:

De stad Antwerpen stelt sinds november 2012 een aantal lijsten met gegevens of datasets vrij ter beschikking van iedereen. Zo zijn er nu al enkele tientallen datasets toegankelijk. Iedereen mag deze gegevens naar wens gebruiken en publiceren, zonder beperkingen op bijvoorbeeld het vlak van copyright en patenten. Meer info: http://opendata.antwerpen.be/wat-open-data

Vlaams Gewest, Provincie Antwerpen, Metadata GDI-Vl-conform

  • Type service (INSPIRE): Raadpleegdienst (View Service)
  • Service URL: http://geodata.antwerpen.be/arcgissql/services/P_Portal/portal_publiek1/MapServer/WMSServer
  • Operaties: GetCapabilities