WFS INSPIRE geharmoniseerd - Databank Ondergrond Vlaanderen Webservice

Webservice gewijzigd op:

Samenvatting:

INSPIRE compatibele downloaddienst (WFS) met geharmoniseerde data voor de kaartlagen m.b.t. bodem en ondergrond in Vlaanderen

Dienst objecttoegang, Lijst M&R INSPIRE, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, Bodem, Energiebronnen, Gebieden met natuurrisico's, Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden, Geologie, Milieubewakingsvoorzieningen, Minerale bronnen, WFS, INSPIRE, Download Service, DOV, Vlaanderen, ondergrond