WMS Vlaamse Milieumaatschappij - Watertoets Webservice

Webservice gewijzigd op:

Samenvatting:

Web Map Service met geografische data gebruikt binnen de watertoets.

Dienst kaarttoegang, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, OGC:WMS, overstromingsgevoelig, overstromingsgevoeligheid, water, watertoetsbesluit, watertoetskaart, afvoergedrag, bebost, bevaarbaar, bodemgebruik, hydrologie, hydrologisch, overstromingsgebied, overstroomt, peil, ruwheid, stromingsweerstand, stroomsnelheid, valleigebied, vegetatie, waterafvoer, waterloop, waterpeil, winterbed, bodemerosiekaart, erosiegevoelig, erosiegevoeligheid, erosiegevoeligheidskaart, erosie-intensiteit, gevoeligheidskaart voor grondwaterstroming, grondwaterstromingsgevoelig gebied, grondwaterstromingsgevoeligheid, afvoercoëfficiënt, helling, afstroming, grondwatervoorraad, infiltratie, infiltratiegevoeligheid, ondergrond, wateroverlast