WMTS Risicozones overstromingen 2017 Webservice

Webservice gepubliceerd op:

Samenvatting:

Web Map Tile Service met geografische data van de risicozones voor overstromingen 2017.

OGC:WMTS, Metadata GDI-Vl-conform, risicozone, overstromingen, water, verzekeringen, 2017, hydrologie, hydrologisch, overstromingsgebied, overstroomt, waterloop, wateroverlast

  • Categorie INSPIRE-diensten: ogcwmts
  • Type service (INSPIRE): Raadpleegdienst (View Service)
  • Service URL: http://inspirepub.waterinfo.be/arcgis/rest/services/Risicozones_overstroming_2017/MapServer/WMTS/1.0.0/WMTSCapabilities.xml
  • Operaties: GetCapabilities, GetTile
  • Gekoppelde bron(nen):