WFS Oppervlaktewaterlichamen (polygonen) Kaderrichtlijn water Webservice

Webservice gewijzigd op:

Samenvatting:

Directe downloadservice voor de Oppervlaktewaterlichamen (polygonen) in uitvoering van 2000/60/EG (Kaderrichtlijn Water) zoals gerapporteerd aan de Europese Commissie.

Dienst objecttoegang, Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden, Lijst M&R INSPIRE, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, OGC:WFS, Water information system for Europe, WISE, Water framework directive, WFD, surface water body, Kaderrichtlijn water, oppervlaktewaterlichaam, regional, surface water bodies (Water Framework Directive), coastal waters (Water Framework Directive), lakes (Water Framework Directive), transitional waters (Water Framework Directive), area management/restriction/regulation zones and reporting units

  • Categorie INSPIRE-diensten: Dienst objecttoegang (infoFeatureAccessService)
  • Type service (INSPIRE): Downloaddienst (Download Service)
  • Service URL: https://geo.api.vlaanderen.be/WFD-SurfaceWaterBody/wfs?service=WFS&request=getcapabilities
  • Operaties: GetCapabilities, DescribeFeatureType, GetFeature, GetGmlObject
  • Gekoppelde bron(nen):