Viewservice WMS - INSPIRE - Annex I - PS.ProtectedSite - 92/43/EEG - Agenschap Natuur en Bos - habitatrichtlijngebieden Webservice

Webservice gepubliceerd op:

Samenvatting:

Viewservice WMS - INSPIRE - Annex I - PS.ProtectedSite - 92/43/EEG - Agenschap Natuur en Bos - habitatrichtlijngebieden

Metadata GDI-Vl-conform, Beschermde gebieden, infoMapAccessService, Lijst M&R INSPIRE, Kosteloos, Toegevoegd GDI-Vl, Vlaamse Open data, Herbruikbaar