Atlas van de onbevaarbare waterlopen, editie 1950, Provincie Vlaams-Brabant (WFS) Webservice

Webservice gewijzigd op:
Versie webservice: 1.0

Samenvatting:

De Atlas van de onbevaarbare waterlopen is een boek met overzichts- en detailplannen die de juiste ligging weergeven van de waterlopen. Bij de atlas horen ook beschrijvende tabellen, waarin men per waterloop de naam, het nummer, de categorie, de opgemeten en de wettelijke afmetingen en een overzicht van de kunstwerken (bruggen, duikers, ...) kan vinden. Om de atlas gemakkelijker raadpleegbaar te maken, werd hij ingescand (2008) en werden de atlaspunten gedigitaliseerd.

waterloop, atlas, gemeente, Provincie Vlaams-Brabant, Kosteloos, Toegevoegd GDI-Vl, Vlaamse Open data, Metadata GDI-Vl-conform

  • Categorie INSPIRE-diensten: 9161
  • Type service (INSPIRE): Raadpleegdienst (View Service)
  • Service URL: https://geoservices.vlaamsbrabant.be/AtlasWaterlopen/MapServer/WFSServer?
  • Operaties: GetCapabilities, DescribeFeatureType, GetFeature