Hydrografie - Fysieke wateren Webservice

Webservice gewijzigd op:

Samenvatting:

INSPIRE-compatibele directe overdrachtdienst met objecttypes uit INSPIRE Annex I Thema Hydrografie - Fysieke wateren (geharmoniseerde data).

infoFeatureAccessService, Hydrografie, Basin, Catchment area, Drainage basin, Watercourse, River, Stream, afwateringsgebied, hydrografisch bekken, afwatering, rivier, stroom, waterloop, waterlichaam, kust, kust(strook), strand, kustbescherming, Lijst M&R INSPIRE, OGC:WFS, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform

  • Categorie INSPIRE-diensten: Dienst objecttoegang (infoFeatureAccessService)
  • Type service (INSPIRE): Downloaddienst (Download Service)
  • Versie type service (INSPIRE): 1.1.0
  • Service URL: https://inspire.informatievlaanderen.be/overdrachtdiensten/hy-p/wfs?
  • Operaties: GetCapabilities, DescribeFeatureType, GetFeature, GetGmlObject
  • Gekoppelde bron(nen):