Viewservice WMS - Strategische geluidsbelastingskaart - 2016 - belangrijke en aanvullende wegen - Lnight - contouren Webservice

Webservice gepubliceerd op:

Samenvatting:

Viewservice WMS - Strategische geluidsbelastingskaart - 2016 - belangrijke en aanvullende wegen - Lnight - contouren

Metadata GDI-Vl-conform, Menselijke gezondheid en veiligheid, infoMapAccessService, Vlaamse Open data, Lijst M&R INSPIRE, Toegevoegd GDI-Vl, Kosteloos, Herbruikbaar