WFS Potentieel natuurlijke vegetatie Webservice

Webservice gewijzigd op:

Samenvatting:

Directe downloadservice voor Potentieel natuurlijke vegetatie

Dienst objecttoegang, Biota, Milieu, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, OGC:WFS, climaxvegetatie, landschapsstudie, natuurbehoud, natuurontwikkeling

  • Categorie INSPIRE-diensten: Dienst objecttoegang (infoFeatureAccessService)
  • Type service (INSPIRE): Downloaddienst (Download Service)
  • Service URL: https://geoservices.informatievlaanderen.be/overdrachtdiensten/PNV/wfs?service=WFS&request=getcapabilities
  • Operaties: GetCapabilities, DescribeFeatureType, GetFeature, GetGmlObject
  • Gekoppelde bron(nen):