Taken van algemeen belang

Voor taken van algemeen belang werd een regeling voor de GDI uitgewerkt in een aantal besluiten.

Binnen het samenwerkingsverband GDI-Vlaanderen geldt een kosteloze toegang tot de data en diensten voor hun taken van algemeen belang. Eventueel kan een registratie noodzakelijk zijn, is er een meldingsplicht van mogelijke fouten of tekortkomingen, een verplichte bronvermelding en desgevallend zijn er nog technische voorschriften.

Ook overheden, andere dan de deelnemers aan GDI-Vlaanderen, krijgen in de meeste gevallen kosteloze toegang tot de data en diensten voor hun taken van algemeen belang. Een bronvermelding is vereist.

Daarnaast wordt ook de mogelijkheid geboden aan derden om data en diensten te koppelen aan de GDI voor het gebruik bij overheden.

Het databeleid specifiek voor GRB (zowel voor taken van algemeen belang als voor hergebruik) werd vastgelegd in een uitvoeringsbesluit en ministerieel besluit van 30 oktober 2009.

Voor geografische gegevens die in de GDI-Vlaanderen zijn opgenomen, maar eigendom zijn van derden, gelden specifieke regelingen.