CSV-bestanden geocoderen

 Met deze tool kan je een CSV-bestand geocoderen, omzetten naar een kaartlaag. Een CSV-bestand (Comma Seperated Values) is een tekstbestand waarin de waarden door een teken (de separator) meestal een komma of puntkomma gescheiden zijn. Als je CSV-bestand adresgegevens bevat, kan je deze met deze tool op de kaart weergeven met hun correct CRAB-adres.

Deze tool is niet bedoeld om zeer grote bestanden te verwerken. Bestanden met meer dan enkele honderden records gaan zeer veel netwerkverkeer veroorzaken en kunnen dus belastend zijn voor Digitaal Vlaanderen. Om de servers van Digitaal Vlaanderen niet te zwaar te belasten is de toepassing beperkt tot een bepaald aantal rijen. Als je een Digitaal Vlaanderen-account hebt, kan je gebruik maken van CRAB Match om grote bestanden te valideren en geocoderen. Dit is een dienst van Digitaal Vlaanderen, die je kan aanspreken via LARA. Neem contact op met het contactpunt als je hierover meer informatie wenst.

Data inladen

Voor je een tekstbestand inlaadt, moet je de separator ingeven. Je kunt ook de encoding instellen: 'utf-8' of 'ansi'. Dit is de set met speciale tekens die gebruikt worden. De meeste software in Vlaanderen gebruikt de 'utf-8' tekenset, maar als je een error krijgt bij inladen of sommige speciale tekens ( é, $, €, ...) worden niet correct weergeven, dan kan je eens proberen met de ansi-tekenset.

Als je data correct ingeladen hebt, kan je de adres-kolom instellen. Er zijn twee opties: je kunt het volledige adres in 1 kolom opgeven.  Als de straatnaam, huisnummer en gemeente (of postcode) in meerdere aparte kolommen staan, kan je die elk in aparte kolom opgeven. Indien het huisnummer samen met de straatnaam in 1 kolom staat, hoef je bij huisnummer geen kolom aan te duiden.

Data valideren

Voor je de kaartlaag kunt aanmaken moet je de adressen valideren. Dit kan je met de bovenste knop naast de tabel. Hiermee worden alle adressen gevalideerd. Dit kan echter problemen opleveren met grote bestanden, omdat Digitaal Vlaanderen de connectie bij langdurige verbindingen kan verbreken. Je krijgt dan een timeout error.

Een alternatief systeem is de tweede knop te gebruiken (je kan die oproepen door rechts te klikken). Met deze knop valideer je enkel de geselecteerde rijen. Selecteer een 5 tot 10-tal rijen en valideer deze.

Data controleren

Als een rij in groen wordt weergeven is er slechts 1 resultaat gevonden. Gele rijen bevatten meerdere opties voor geldige adressen, selecteer de juiste uit de keuzelijst. Je kan de ligging van een adres inspecteren met de derde knop (de verrekijker).

Bij rode rijen werden geen resultaten gevonden. Je kan proberen door de tekst in de tabel aan te passen en opnieuw te valideren, om een correct adres te bekomen. Als je geen correct resultaat vindt, kan je ook de locatie op de kaart prikken met de vierde knop (het vlagje). De coördinaten van de aangeduide locatie worden dan in de kolom met gevalideerd adres opgenomen.

Toevoegen aan de kaart

Als je alle adressen die je wenst toe te voegen, hebt gevalideerd, kan je deze toevoegen via de knop Voeg alle gevalideerde adressen toe aan de kaart. De resulterende kaartlaag bevat alle kolommen van de CSV plus gevalideerde adressen. Via instellingen (op menubalk: plugins/geopunt4QGIS/instellingen) kan je instellen of er wordt opgeslagen naar een tijdelijke laag of een permanent bestand (shapefile of spatialite). Let op, een tijdelijke laag ben je kwijt als je QGIS afsluit.

Foute adressen kunt u melden via LARA.