Hoogteprofiel

 De hoogteprofielservice van Geopunt laat toe om hoogte-informatie van het digitaal hoogtemodel Vlaanderen op te halen langs een lijn. Met deze tool kan je deze informatie ophalen, uitzetten op grafiek en opslaan als kaartlaag.

De knop rechts bovenaan laat toe om het actuele hoogtemodel in te laden als laag.

De knop links bovenaan dient om de gewenste profiellijn in te tekenen. Klik eenmaal om een punt toe te voegen en dubbelklik om het intekenen van de lijn te beëindigen.

Als je over profielgrafiek beweegt met je muis wordt de hoogte aangegeven in een blauwe tekstballon. Op de kaart wordt deze locatie aangegeven met een blauw vierkant.

Met knoppenbalk onder het profiel, kan je met de eerste 5 knoppen navigeren binnen en inzoomen op een specifiek deel van het profiel. De zesde knop laat toe om het profiel op te slaan als afbeelding. De zevende knop laat toe om de teksten, schalen en lay-out van de lijnen in te stellen, de laatste knop laat je toe een andere vulkleur te kiezen.

Je kunt ook het aantal profielpunten langsheen de lijn instellen. Met de verversknop ernaast kan je het profiel opnieuw ophalen met het gewenst aantal profielpunten.

Onderaan vind je de knoppen die toelaten om de enerzijds de opgehaalde profielpunten op te slaan als een puntenlaag (inclusief de hoogtewaarden per punt) en de getekende profiellijn als een lijnenlaag.

Via instellingen (op menubalk: plugins/geopunt4QGIS/instellingen) kan je instellen of er wordt opgeslagen naar een tijdelijke laag of een permanent bestand (shapefile of spatialite). Let op, een tijdelijke laag ben je kwijt als je QGIS afsluit.