Bronnen

Bronvermelding: vermeld altijd de volgende bron als je screenshots neemt van Geopunt: 
Bron: www.geopunt.be (<datum van het nemen van de screenshot>). 
Als je een dataset gebruikt in een eigen applicatie en ergens publiceert, vermeld dan de bron zoals aangegeven in de licentie van de dataset of service. De licentie kan je opvragen bij de eigenaar of verdeler van de dataset of service. De eigenaar vind je door hieronder op de naam van de dataset te klikken.

Legendes

Achtergrondlagen

Per kaarttoepassing kan je een aantal kaarten kiezen om als achtergrond te gebruiken. Hieronder vind je de volledige lijst van mogelijke achtergrondkaarten. Per kaarttoepassing zijn kaarten beschikbaar die relevant zijn voor de toepassing.

Thema's

In de verschillende Geopunt-kaarttoepassingen kan je een keuze te maken uit een lijst van relevante thema's (geografische lagen en interessante plaatsen). Het gekozen thema kan je als laag of als punten bovenop de achtergrondkaart tonen. 

Om te weten welke kaarten ter beschikking gesteld worden in welke kaarttoepassing, gebruik je de Excel-file Lijst van kaarten in Geopunt-kaarttoepassingen. Deze Excel-file wordt regelmatig geüpdatet met nieuwe kaarten.

Basiskaart, luchtfoto en adres

Basiskaarten

Luchtfoto's

Adressen

Bouwen en wonen

Bedrijven

Gebouwen

Geluidsbelasting

Overstromingsrisico

Recht van voorkoop afbakeningen

Rioleringen

Ruimtelijke ordening

Vlaamse wooncode

Woningkwaliteit


Cultuur, sport en toerisme

Cultuur en erfgoed

Sportaccomodaties

Toerisme

Vrij toegankelijke zones en speelzones in bossen en natuurdomeinen

Energie

Hernieuwbare Energieatlas Vlaanderen

Warmtekaart 2019

Grenzen

Percelen

Polders en Wateringen 

Watersystemen 

Zorgzones

Gewest - Grens

Provincies - Grenzen

Arrondissementen 2003 - Grenzen

Arrondissementen 2019 - Grenzen

Gemeenten 2003 - Grenzen

Gemeenten 2019 - Grenzen

Gemeenten 2003 - Namen

Gemeenten 2019 - Namen

Gemeenten 2003

Gemeenten 2019

Gemeenten 2003 - Grenzen - Bron Geometrie

Gemeenten 2019 - Grenzen - Bron Geometrie

Postkantons

Statistische Sectoren van België, recentste toestandHistorische kaarten

Bos

Fricx kaarten (1712) (1)

Masse kaarten (1729-1730)

Villaret kaarten (1745-1748)

Ferraris kaarten (1771-1778) (1)

Atlas der Buurtwegen (1841)

Vandermaelen kaarten (1846-1854) (1)

Popp kaarten (1842-1879)

Topografische kaarten Ministerie van Openbare Werken en Wederopbouw (1950-1970)

Hoogte

3D GRB

Landbouw, visserij en economie

Bedrijven

Landbouw

Maritiem

Activiteiten zones

Ankerzones

Bathymetrie

Geografische namen

Infrastructuur

Maritieme grenzen

Maritieme routes

Obstructies

Mobiliteit

Transport over land

Transport over water

Natuur en milieu

Bodem

Bodemgebruik en bodembedekking

Bos

Geluidsbelasting

Geologie

GPBV-installaties industrie

GPBV-installaties veeteelt

Jacht

Landinrichting

Landschap

Milieu

Natuur

Riolering

Water

Vrij toegankelijke zones en speelzones in bossen en natuurdomeinen

Onderwijs

Basisonderwijs

Secundair onderwijs

Hoger onderwijs

Volwassenenonderwijs

Deeltijds kunstonderwijs

Overheidsgebouwen

Welzijn, gezondheid en gezin

Jongerenwelzijn

Kind en gezin

Maatschappij

Milieu en gezondheid

Zorg en gezondheid

INSPIRE (Geopunt-kaart pro)

BIJLAGE 1

4. Administratieve eenheden

5. Adressen

6. Kadastrale percelen

7. Vervoersnetwerken

8. Hydrografie

9. Beschermde gebieden

BIJLAGE 2

1. Hoogte

2. Bodemgebruik

3. Orthobeeldvorming

4. Geologie

BIJLAGE 3

2. Gebouwen

3. Bodem

4. Landgebruik

5. Menselijke gezondheid en veiligheid

6. Nutsdiensten en overheidsdiensten

7. Milieubewakingsvoorzieningen

8. Faciliteiten voor productie en industrie

11. Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden

12. Gebieden met natuurrisico's

18. Habitats en biotopen


Zorgatlas

Zorgstatistieken

Sterfteatlas

Zorgaanbod

Zorggebruik

Zorgvoorzieningen

Ouderenvoorzieningen

Psychiatrische ziekenhuis

   Psychiatrische ziekenhuisdiensten

   Alle campussen

Screening borstkanker

Thuiszorg

Ziekenhuis (Algemeen - universitair - revalidatie)

   Ziekenhuisdiensten

      Acute zorg

      Hospitalisatie

      Hooggespecialiseerde zorg

      Medisch-technische zorg

      Oncologische zorg

      Revalidatie


Zorgzones

Zorgregio's   

Beschut wonen regio's

Huisartsenzones

Ziekenhuisregio's

Recht van voorkoop - themabestand

Geoloket RVV - themabestand

RVV - afbakeningen

Verklaring

(1) De ontsluiting van deze historische kaart kwam tot stand door een samenwerking tussen het voormalige AGIV ( nu Informatie Vlaanderen) en de KBR.

(2) Algemene website: www.here.com

Terms en supplier notices: http://here.com/terms

HERE is de nieuwe naam van het bedrijf dat 's werelds beste routeerbare en navigeerbare kaarten creëert. U kende ons voorheen als NAVTEQ Maps. Nu introduceren we HERE, de nieuwe naam voor de kaart die sinds jaar en dag wordt vertrouwd door marktleiders die de meest nauwkeurige en volledig kaarten voor hun oplossingen eisen.

Ons commitment blijft onveranderd: we maken de beste, meest nauwkeurige en betrouwbare kaarten in de wereld. Met meer dan 6.000 mensen in meer dan 56 landen, hebben we het grootste en best getrainde mapmaking team van de wereld en een kaarthistorie die bijna drie decennia omspant.