GDI-Vlaanderen

Het GDI-decreet richt een samenwerkingsverband GDI-Vlaanderen op. GDI-Vlaanderen staat in voor de uitbouw van de GDI van Vlaanderen.
GDI Vlaanderen is georganiseerd als volgt:

  • Deelnemers van GDI-Vlaanderen
  • Het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV)
  • Stuurgroep GDI-Vlaanderen
  • GDI-Raad

Meer info:
GDI-decreet