Gegevensmodellen voor geografische informatie

De internationale organisaties ISO en OGC hebben voor het domein van de geografische informatie algemene gegevensmodellen en schema's vastgelegd.
De ISO 19107 standaard specificeert het conceptuele schema voor het beschrijven van de ruimtelijke kenmerken van geografische objecten en de ruimtelijke operatoren die samen met deze objecten kunnen gebruikt worden.
De ISO 19109 bepaalt de regels om toepassingschema's te creëren en te documenteren.
Om een conceptueel gegevensmodel te gebruiken in een databank of softwaretoepassing wordt het conceptueel gegevensmodel omgezet naar een fysisch gegevensmodel, geschikt voor een specifieke softwaretoepassing.

Meer info:
ISO 19107 - Geographic information -- Spatial schema
ISO 19109 - Geographic information -- Rules for application schema