Geografisch object

Een abstracte voorstelling van een reëel verschijnsel in relatie tot een specifieke locatie of een specifiek geografische gebied.
Een adres kan voorgesteld worden door een puntobject (xy-coördinaat). Een perceel kan voorgesteld worden door een polygoonobject dat de contouren en oppervlakte van het perceel beschrijft met een bepaalde nauwkeurigheid.
De INSPIRE-richtlijn spreekt over "ruimtelijk object".

Meer info: 
GDI-decreet
INSPIRE-richtlijn