Geografische coördinaten

De aarde kan benaderd worden door een bol, of beter door een ellipsoïde, dit is een afgeplatte bol. Er zijn verschillende ellipsoïden gedefinieerd zoals bijvoorbeeld deze van Hayford en de WGS84-ellipsoïde. Elke plaats op dit driedimensionale, gekromde oppervlak kan uniek gesitueerd worden aan de hand van 2 coördinaten, bijvoorbeeld de lengte- en breedtegraad. Een derde coördinaat drukt de hoogte ten opzichte van deze gekozen referentie-ellipsoïde uit. Dit zijn de geografische coördinaten.

Na de keuze van een bepaalde projectie en hoe deze gebruikt wordt, kan men dit driedimensionaal oppervlak afbeelden op een tweedimensionaal vlak. Daarbij zijn al dan niet grote vervormingen, die van plaats tot plaats verschillen, onmogelijk te vermijden.

Als voorbeeld wordt op bovenstaande figuur een kegelprojectie getoond waarbij het 3D-oppervlak wordt afbeeld op een 2D-oppervlak. Het is duidelijk dat de vervormingen het kleinst zijn nabij de raakcirkel van de kegel met de ellipsoïde of nabij de 2 snijcirkels indien de kegel de bol snijdt.
In dat 2D-vlak kan een gewoon cartesisch X-Y-coördinatenstelsel gedefinieerd worden, zodat plaatsen hierop ook uniek bepaald kunnen worden. Zo'n platte afbeelding noemen we een kaart.
Voor België is de projectie door het NGI (Nationaal Geografisch Instituut) bepaald zó dat de vervormingen in België zo klein mogelijk zijn. In het vlak werden ook gewone cartesische X- en Y-coördinaten gedefinieerd; deze worden de Belgische Lambert 72-coördinaten genoemd en zijn op alle Belgische topografische kaarten terug te vinden. De gebruikte projectie is een snijdende kegelprojectie (eenmaal iets ten noorden van Brussel en eenmaal iets ten zuiden), de gebruikte ellipsoïde is deze van Hayford (bron: NGI).

De Lambert 2008-projectie

In 1987 hebben EUREF, subcommissie voor Europa van de internationale vereniging van geodesie, en CERCO (comité européen des responsables de la cartographie officielle) beslist een nieuw Europees geodetisch referentiesysteem uit te werken, gebaseerd op GPS.
Deze nieuwe referentie, ETRS89 genaamd (European Terrestrial Reference System) werd gerealiseerd in 1989 en is bruikbaar voor alle geodetische, geofysische en cartografische toepassingen in gans Europa.
Steunend op dit nieuw Europees referentiekader heeft het NGI, tussen 1989 en 2002, het geodetisch net herzien en verdicht via GPS waarnemingen. Deze Belgische component van het ETRS89 systeem kreeg de naam BeRef mee (Belgian Reference frame). De projectie verbonden aan het referentiesysteem BeRef is de nieuwe Lambert 2008 projectie. Lambert-2008 is de projectie van geografische coördinaten bepaald op de GRS80 ellipsoïde.
De parameters van de projectie zijn zo gekozen dat er geen enkele verwarring kan bestaan met de Lambert 1972-coördinaten. De Lambert 2008-coördinaten bezitten een positieve verschuiving van ongeveer 500 kilometer in x en y ten opzichte van de Lambert 1972-coördinaten (bron: NGI).