Geografische dienst

De bewerking van geografische gegevens die zich in geografische gegevensbronnen bevinden of de verwerking van de aanverwante metadata door middel van een computertoepassing.
De AGIV metadata zoekdienst en de CRAB webservice zijn voorbeelden van geografische diensten, evenals een Web Map Service die de bodemerosiekaart aanbiedt.
De INSPIRE-richtlijn spreekt van "diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens".

Meer info: 
GDI-decreet
INSPIRE-richtlijn