Geografische gegevens

Elektronische gegevens die direct of indirect verwijzen naar een specifieke locatie of een specifiek geografisch gebied.
Een perceelscontour is een voorbeeld van een geografisch gegeven dat direct verwijst naar een specifieke locatie, een adres is een voorbeeld van een geografisch gegeven dat, via het gebouw of perceel waaraan het wordt toegekend, indirect verwijst naar een specifieke locatie.
De INSPIRE-richtlijn spreekt van "ruimtelijke gegevens".

Meer info:
GDI-decreet
INSPIRE-richtlijn