Geoportaal

Een internetsite die een centrale toegang verschaft tot de GDI, of een equivalent ervan. Binnen een GDI kunnen verschillende geoportalen opgesteld worden, bv. per organisatorisch niveau. 
Geopunt.be is het geoportaal voor Vlaanderen.
Het INSPIRE geoportaal is de centrale toegang voor de Europese GDI. Via het INSPIRE geoportaal kan de gebruiker geografische gegevensbronnen en diensten opzoeken en de geografische gegevensbronnen bekijken van alle Europese lidstaten.

Meer info: 
GDI-decreet 
INSPIRE-richtlijn