GRB (Grootschalig Referentiebestand)

Het Grootschalig Referentiebestand (GRB) is een databank met grootschalige gegevens zoals gebouwen, percelen, wegen en hun inrichting, waterlopen, spoorbanen en kunstwerken. Het wordt beheerd door het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV). Het GRB-decreet regelt de opmaak, het beheer en de toegang tot het GRB.

Het GRB werd voor elke Vlaamse gemeente op dezelfde manier aangemaakt met behulp van landmeetkundige opmetingen en luchtfoto's. Niet alle waarneembare objecten op het terrein krijgen een plaats in het GRB. Zo bevat het bijvoorbeeld geen verkeersborden of bomen. De GRB-gegevens worden gedetailleerd en nauwkeurig opgemeten volgens vastgelegde, uniforme specificaties. Ze kunnen voorgesteld worden op een schaal tussen 1/250 en 1/5000.

Het GRB vormt een geografische basis waarop gebruikers andere gegevens kunnen enten. Het wordt gebruikt voor o.a.
- het lokaliseren en intekenen van ondergrondse kabels en leidingen;
- het enten van allerhande inventarisaties bovenop het GRB;
- administratieve toepassingen zoals het inventariseren van onbebouwde percelen;
- ongevallenregistraties door heel wat politiezones;
- dispatchingtool bij diverse hulpdiensten.

Sinds november 2013 is het GRB beschikbaar voor alle Vlaamse gemeenten. Het wordt regelmatig geactualiseerd.

Meer info: 
Wat is het GRB?
De actualisatie van het GRB