MIG (Maintenance and Implementation Group)

De INSPIRE Maintenance and implementation group (MIG): expertengroep met vertegenwoordigers uit de verschillende lidstaten met als doel:

  • Ervaringen en best pratices te delen met de implementatie van INSPIRE
  • Het identificeren en adviseren van prioritaire onderwerpen bij het onderhoud van de INSPIRE-richtlijn en bijhorende documenten.
  • Het identificeren van onderwerpen die verband houden met de implementatie van INSPIRE

Meer info:
INSPIRE Website