Metadatastandaard voor geografie voor Vlaanderen

De Vlaamse metadatastandaard voor geografie bevat een aanbeveling voor de uitwisseling van metadata. Het is een formele beschrijving van de metadatastandaard die het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen heeft opgesteld op basis van verschillende ISO-normen en de INSPIRE-richtlijn (INSPIRE Implementing Rule for Metadata).
Deze aanbeveling is bedoeld om de uitwisseling van metadata mogelijk te maken zoals bepaald in het GDI-decreet.
De aanbeveling is geschreven voor de gebruikersgemeenschap van metadatasystemen en iedereen die de algemene principes voor het opstellen en uitwisselen van metadata wil kennen. Bij elke uitwisseling van geografische informatie waar deelnemers aan GDI-Vlaanderen bij betrokken zijn, horen metadata volgens de Vlaamse metadatastandaard opgesteld te zijn.
De ISO-19139 Technical specification legt uit hoe het ISO 19115 metadatamodel, of afgeleide metadataprofielen, kunnen gecodeerd worden in XML.

Meer info:
Metadata in Geowijzer