Mobile mapping

Mobile mapping is de techniek waarbij een rijdend voertuig beelden neemt om ze digitaal te presenteren in toepassingen. Mobile mapping gebruikt een voertuig met camera's en/of scanner voor het opnemen van allerhande data van een weg of route. Aan de hand van de 360°-foto's inventariseert men verkeersinfrastructuur zoals borden, lichten, benzinestations, restaurants, flitspalen. Deze data kunnen gekoppeld worden aan een positie- en oriëntatiesysteem (bron: wikipedia).