Open data

De Vlaamse overheid beschikt over een schat aan data. Een deel van die data wordt gratis en zonder beperkingen opengesteld voor iedereen, dus ook voor burgers en bedrijven. Dat heeft heel wat voordelen. Bedrijven kunnen de data gebruiken voor het creëren van nieuwe producten en diensten. Op die manier stimuleert de overheid innovatie. Het openstellen van data  past ook bij een moderne, toegankelijke en transparante overheid.

Waar vind ik open data

De Vlaamse overheid heeft een portaal voor open data opgezet:

http://www.opendataforum.be/

Hier vind je heel wat info over open data, de initiatieven van de Vlaamse overheid, licenties, ….

Gebruiksvoorwaarden bij open data

De enige gebruiksvoorwaarde is dat je de naam vermeldt van de eigenaar van de data bij het doorgeven, bekendmaken of publiceren van de gegevens. Alle voorwaarden kan je nalezen in de ‘Gratis open data licentie Vlaanderen’ .

 

Open data GDI-Vlaanderen

Het beleidskader van GDI-Vlaanderen voor hergebruik van geografische informatie wordt momenteel herwerkt in het licht van de nieuwe versie van de PSI-richtlijn van 18 juni 2013 (gewijzigde richtlijn inzake hergebruik van overheidsinformatie) en de tendens naar open data.

Momenteel zijn vier open data licenties beschikbaar binnen het samenwerkingsverband GDI-Vlaanderen. De zogenaamde CC0 licentie is echter moeilijk toepasbaar voor overheden omwille van aansprakelijkheidsaspecten.

Er worden  heel wat open data ter beschikking gesteld via Geopunt.

Open data van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV)

Ook Informatie Vlaanderen stelt heel wat data open. Je kunt de data(sets) via de Downloadtoepassing zonder registratie onmiddellijk downloaden.