Overdrachtdienst

Via een overdrachtdienst is het mogelijk om geografische gegevensbronnen geheel of gedeeltelijk te downloaden, en, als dat praktisch mogelijk is, ze rechtstreeks ter beschikking te hebben.
De INSPIRE-richtlijn spreekt van "downloaddienst", het GDI-decreet van "overdrachtdienst". De INSPIRE-richtlijn beperkt zich effectief tot "downloaden", terwijl het GDI-decreet specificeert dat geografische gegevensbronnen ook kunnen "ge-upload" worden.
Het GDI-decreet en de INSPIRE-richtlijn maken een onderscheid tussen "rechtstreekse" overdrachtdiensten en 'onrechtstreekse' overdrachtdiensten. Omdat "onrechtstreekse" overdrachtdienst een moeilijke en lange term is, spreken we doorheen deze handleiding over "downloaddienst" als het gaat om "onrechtstreekse" overdrachtdienst.

Meer info: 
GDI-decreet 
INSPIRE-richtlijn
Verordening (EG) Nr. 976/2009 van de commissie van 19 oktober 2009 tot uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de netwerkdiensten en bijhorende amendementen.