WFS (Web Feature Service)

Een Web Feature Service (WFS) is een overdrachtdienst voor het opvragen en aanleveren van geografische vectoriële data. De communicatie en het aanleveren van de gegevens gebeurt door middel van XML. De gegevens worden aangeleverd onder de vorm van een voor geografische gegevens specifiek schema, beter bekend als GML (Geography Markup Language).

De WFS-standaard (ISO19142) wordt ontwikkeld door het Open Geospatial Consortium (OGC) en de International Organization for Standardization (ISO). De WFS-diensten aangeboden door Informatie Vlaanderen ondersteunen versie 1.1.0 en 2.0.0 van deze standaard.

De WFS-standaard definieert drie operaties:

  1. GetCapabilities: operatie die alle metadata inherent aan deze service weergeeft;
  2. DescribeFeatureType: operatie die een beschrijving van de structuur van de gegevens geeft;
  3. GetFeature: operatie die de gegevens levert.

In tegenstelling tot Web Map Services zijn er slechts een beperkt aantal toepassingen die gebruik kunnen maken van deze services. Ook aan serverkant is het implementeren van de standaard minder gangbaar. Een WFS richt zich vooral op het bevragen van de gegevens terwijl een WMS eerder bedoeld is voor het bekijken van de gegevens.

Meer informatie en een overzicht van de Web Feature Services van Informatie Vlaanderen wordt weergegeven op de Overdrachtdiensten-webpagina.