WMS (Web Map Service)

Web Map Services genereren op dynamische wijze beelden uit diverse datasets in jouw website, webtoepassing of desktoptoepassing. De WMS-diensten voldoen aan de WMS-standaard (ISO19128), ontwikkeld door het Open Geospatial Consortium (OGC) en overgenomen door de International Organization for Standardization (ISO).

De WMS-diensten aangeboden door Informatie Vlaanderen ondersteunen verschillende versies van deze standaard (1.1.1, 1.3.0). Daarenboven zijn de versies 1.3.0 van deze services ook conform de INSPIRE-richtlijn voor raadpleegdiensten (Netwerk Services)(*).

Deze WMS-standaard definieert drie operaties:

  1. GetCapabilities: operatie die een XML-bestand met alle metadata inherent aan deze service weergeeft;
  2. GetMap: operatie die de kaart, de cartografische voorstelling van de achterliggende geografische data, weergeeft zoals gevraagd, rekening houdend met de al dan niet opgegeven parameters;
  3. GetFeatureInfo: operatie die extra attribuutinformatie over specifieke objecten op de kaart ter beschikking stelt voor een aangegeven locatie.

De drie bovenvermelde operaties kunnen opgestart worden vanuit een webbrowser via Uniform Resource Locators (URL's).

WMS-diensten kunnen via verschillende GIS-viewers aangesproken en voorgesteld worden.

(*) Wat is een INSPIRE-raadpleegdienst?

De Europese richtlijn INSPIRE legt voor INSPIRE-gegevens specifieke regels op aan de raadpleegdiensten die deze data ontsluiten. Informatie Vlaanderen biedt INSPIRE- en GDI-Vlaanderen-compatibele raadpleegdiensten. Kenmerkend voor deze webdiensten is dat:

  • enkel voor WMS van toepassing
  • vanaf versie WMS 1.3.0
  • publiek en gratis aangeboden met respect voor de gebruiksvoorwaarden van de gegevens
  • naast de gebruikelijke visualisatie volgens de legende van het product wordt ook de INSPIRE voorgeschreven visualisatie aangeboden via een extra SLD

Deze diensten presenteren gegevens die vallen onder de thema's van de diverse annexen van de INSPIRE-richtlijn en zijn zo gegroepeerd.

Het overzicht van de door Informatie Vlaanderen aangeboden Web Map Services staat op de Raadpleegdiensten-webpagina.