Kaart

In dit artikel:

Waarom is een afstand of oppervlakte meten op Geopunt kaart (in Vlaanderen) niet accuraat?

Het meten op Geopunt geeft slechts een indicatieve waarde. Door het gebruik van de Google Web Mercator projectie is de gemeten afstand enkel op de evenaar correct. Hoe verder (naar N of Z) je van de evenaar bent, hoe groter de afwijking in het meten van afstanden. Meten op een kaart in een lokaal coördinatensysteem is meestal accurater dan meten op een kaart in een Google Web Mercator projectie.  

Als je de correcte oppervlakte van een perceel wil kennen, kan je deze vinden via de datalaag 'GRB administratief perceel'. Je vindt deze kaartlaag in de themaboom bij Kaarten en Plaatsen/Basiskaart, luchtfoto en adres/Basiskaart. Je zoomt daarbij in op het adres van het perceel. Als je in het desbetreffende perceel klikt 'linker muisknop' opent zich een identify venster. Hierin klik je op de laag 'GRB-ADP'. Je krijgt dan een infovenster waar oa. de correcte oppervlakte van het perceel wordt meegegeven. 

Hoe kan ik toch nog een gemeentelijke/provinciaal RUP bekijken op Geopunt kaart?

Via de metadata van de collectieve lagen kunnen de betreffende WMS’en toegevoegd worden aan Geopunt kaart. Hiervoor kan u als volgt te werk gaan (in het voorbeeld een Gemeentelijk RUP)

-        Zoek in de Geopunt catalogus op de term “Gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen”.

-        Klik op de gevonden datasetserie (detail).

gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen

-        Kies uit de lijst van datasets die onder de datasetserie vallen de gewenste laag door er op te klikken. Bv “Contouren”.

-        Je krijgt het detail te zien van deze dataset:

Gemeentelijke RUP- contouren

-        Klik op de “Bekijk op kaart” knop.

-        Geopunt kaart gaat starten en zal de WMS van deze dataset tonen. Je kan controleren of de laag goed is toegevoegd door naar “Mijn selecties” te gaan kijken:

Mijn selecties

-        Zoom via de zoombalk of zoek naar een adres of zoom naar de locatie waar je informatie over wenst.

-        Klik op de kaart op de polygoon/het vlak waar je informatie over wenst:

*

-        Klik door op “WMS-map Gemeentelijke RUP - contouren” om de informatie van deze laag te zien:

*

-        Indien deze informatie nog niet voldoende is kan je nog verder klikken op de “fichelink” die het betreffende RUP zal openen op het DSI platform.

Waarom staan de collectieve lagen van de gemeentelijke/provinciale RUP’s niet onder “Kaarten en plaatsen” in Geopunt kaart?

Digitaal Vlaanderen bekijkt samen met Departement Omgeving wat de mogelijkheden kunnen zijn om deze collectieve lagen direct aan te bieden via Geopunt kaart.

Zie FAQ “Hoe kan ik toch nog een gemeentelijke/provinciaal RUP bekijken op Geopunt kaart?” 


Waarom komt de uitgezoomde achtergrondkaart “Stratenplan” niet overeen met de Basiskaart?

Het is zo dat het stratenplan dat je te zien krijgt in Geopunt een combinatie is van de Basiskaart GRB grijs en HERE. We hebben voor deze commerciële kaart van HERE gekozen als neutrale situeringskaart en om grensoverschrijdende data te visualiseren.

Digitaal Vlaanderen kan dus geen uitspraak doen over de kwaliteit en inhoud van de gegevens. We raden de klanten aan om eventuele fouten die opgemerkt worden door te geven aan HERE zelf.   

Je kan via de volgende links jouw melding maken:

-        https://wego.here.com/?map=32.05597,65.08903,3,normal&x=ep

-        https://mapcreator.here.com/?site=here_com_contact

We hebben ook geen zicht op wanneer uw melding verwerkt wordt en deze zichtbaar wordt in de kaart die wij via Geopunt tonen.

Via de knop ‘Achtergrond’ links onderaan kan je de achtergrondkaart veranderen van het Stratenplan naar de Basiskaart.

Waarom komen de gegevens van de adressen (CRAB) en de basiskaart (GRB) soms niet overeen?

Een antwoord op deze vraag vinden jullie terug op deze pagina.

Waarom gebruikt Geopunt kaart de Google Web Mercator projectie niet het coördinatensysteem voor België, nl Lambert 72?

Bij de creatie van Geopunt kaart was dit de enige mogelijkheid binnen de gekozen technologie. We bieden ook het Stratenplan van Here als achtergrondkaart aan ter situering en om bepaalde kaartlagen die net over de Vlaamse grenzen gaan een achtergrond te geven. Dit stratenplan is enkel beschikbaar in de Google Web Mercator projectie. Meer informatie over de Google Web Mercator kan hier gevonden worden. 

Ik krijg steeds de melding ‘Application ‘Geopunt-kaart_app’ can’t be started! ILLEGAL_STATE_ERROR …’, wat moet ik doen?

De URL die Geopunt gebruikt kan zeer lang worden. Sommige firewalls en netwerkrouters leggen een beperking op van het aantal karakters die in een URL gebruikt mogen worden. Dit probleem treedt vooral op in bedrijfsnetwerken.

Om dit probleem te verhelpen, dient u contact op te nemen met uw netwerkbeheerder om na te gaan of deze beperking van de lengte van de URL kan opgeheven worden zodat u toch gebruik kan maken van www.geopunt.be.

Hoe ga ik naar een andere kaarttoepassing?

Dit kan via het uitklappaneel dat je terugvindt links van elke kaarttoepassing. Je kan dit paneel openen of dichtdoen via een gele knop aan de linkerkant. Klik op de afbeelding van de kaarttoepassing die je wilt openen.

Het lukt me niet om een specifieke kaarttoepassing in mijn favorieten te steken. Hoe lukt me dat dan wel?

Ga eerst naar de kaarttoepassing die je in je favorieten wilt onderbrengen. Je kan eventueel extra kaarten tonen bovenop de achtergrondkaart of plaatsen aanduiden op de kaart via het zoekveld in de gele balk bovenaan. Gebruik daarna de knop ‘Delen’ rechts boven in de gele balk. Kies voor 'Toon de URL'. Je merkt op dat in de getoonde URL de naam van de kaarttoepassing vermeld wordt en een unieke verwijzing naar wat je op het punt staat te delen. 
Kopieer deze URL naar een volledig nieuw browservenster. Klik nu op 'Toevoegen aan favorieten' zoals voorzien is in de browser die je gebruikt. Indien je bepaalde kaarten bijna dagelijks gebruikt, kan je op deze manier de kaarttoepassing met zijn gewenste kaarten al klaar zetten door ze toe te voegen aan je favorieten. 

Waarom wijzigt de achtergrondkaart “Stratenplan” vanaf een bepaald zoomniveau (+- 1:45.000)?

De achtergrondkaart waar Geopunt-kaart mee opstart, “Stratenplan”, hebben we sinds februari 2021 aangepast. Het is een gecombineerde versie geworden van het stratenplan van de commerciële partner HERE en de Basiskaart GRB Grijs.  

Uitgezoomd blijft de HERE kaart zichtbaar, met informatie over de grenzen heen en met middenschalige informatie, eenmaal ingezoomd op een zoomniveau van ongeveer 1:45.000 wordt de Basiskaart GRB Grijs zichtbaar. We hebben deze aanpassing doorgevoerd omdat we vaak meldingen kregen over foutieve kaartgegevens op de HERE kaart. Daarom wensen we de gebruikers van Geopunt de authentieke gegevens te tonen van Basiskaart GRB. Aan grenzen blijft het echter nodig dat gebruikers ook informatie zien die niet in Vlaanderen ligt, vandaar dat we nu ook nog de HERE kaart blijven tonen. 

Ik vind Geopunt-kaart pro niet meer terug. Hoe komt dat?

Omwille van het beperkt aantal verschillen tussen Geopunt-kaart pro en Geopunt-kaart zijn de functionaliteiten uit beide kaarttoepassingen samengevoegd in de kaarttoepassing Geopunt-kaart en zijn de INSPIRE-kaarten ondergebracht in een nieuwe kaarttoepassing INSPIRE. 

De versmelting van deze twee kaarttoepassingen betekent dat alle URL’s die via ‘Delen’ opgemaakt zijn voor de kaarttoepassing Geopunt-kaart pro in de periode vóór november 2014 niet langer werken. Gebruik heden de kaarttoepassing Geopunt-kaart of de kaarttoepassing INSPIRE (specifiek voor INSPIRE-kaarten) om te delen. 

Mijn perceel is onterecht bestempeld als jachtterrein, wat nu?

De data van de jachtgebieden wordt niet beheerd door Digitaal Vlaanderen.

Stel je vast dat je eigendom of het perceel waarop je het jachtrecht hebt verkeerd wordt weergegeven in een jachtplan,

kan je daarvoor de procedure inzetten voor wijziging van het jachtplan door het formulier te downloaden via het ‘i’-icoon naast de laag van de jachtterreinen in Geopunt.

Bezorg dit formulier per post of per mail aan de arrondissementscommissaris van de provincie waarin het perceel gelegen is.

Dit formulier is ook terug te vinden op www.natuurenbos.be/jachtplannen .

 

Voor meer informatie kan je steeds terecht op www.natuurenbos.be/jachtplannen of bij de respectievelijke arrondissementscommissarissen via onderstaande contactgegevens:

Vlaamse dienst van de Gouverneur

Telefoon

E-mail

Vlaamse dienst van de Gouverneur

Afdeling West-Vlaanderen

Burg 3

8000 BRUGGE

 

050/40.58.12

  

jacht.west-vlaanderen@vlaanderen.be

Vlaamse dienst van de Gouverneur Afdeling Oost-Vlaanderen

Kalandeberg 1

9000 GENT

 

09/267.88.26

 

  jacht.oost-vlaanderen@vlaanderen.be

Vlaamse dienst van de Gouverneur Afdeling Antwerpen – Team Jacht

Lange Kievitstraat 111-113 bus 8

2018 ANTWERPEN

 

03/224.97.83

 

jacht.antwerpen@vlaanderen.be

Vlaamse dienst van de Gouverneur Afdeling Vlaams-Brabant

Diestsepoort 6 bus 3

3000 Leuven

 

016/66.62.30

 

jacht.vlaams-brabant@vlaanderen.be

Vlaamse dienst van de Gouverneur Afdeling  Limburg

Universiteitslaan 1

3500 HASSELT

 

011/23.80.05

 

jacht.limburg@vlaanderen.be

Waarom kunnen de resultaatstippen bij de Ondernemen-kaarttoepassing niet groter zodat ik deze gemakkelijker kan aanklikken om te bevragen?

Een grotere stip zorgt er niet voor dat je het resultaat gemakkelijker kan bevragen. Hiervoor moet men klikken op het exacte centrum van de stip waar de x en y coördinaten elkaar kruisen (exacte locatie). Het centrum van de stip groter maken kan ook niet omdat dit dan niet meer de juiste locatie weergeeft.

Wat is de standaard actieve functionaliteit op de kaart?

De standaard actieve functionaliteit is het identificeren en het bekomen van meer informatie over een punt. Telkens een andere functionaliteit (het opvragen van een route, het opvragen van een hoogteprofiel, tekenen en / of meten) wordt geactiveerd, wordt de standaard functionaliteit gedeactiveerd. Wanneer een functionaliteit gesloten wordt, wordt telkens het identificeren als functionaliteit terug geactiveerd. Andere openstaande functionaliteiten hebben geen invloed op het terug activeren van de standaard functionaliteit.

Ik open de Gewestplan-kaarttoepassing. De kaart Gewestplan is aangevinkt maar ik zie de kaart niet. Wat nu?

Zoom voldoende in om het Gewestplan te zien bovenop de achtergrond. Of je al dan niet dient in te zoomen bij kaarten om ze te kunnen zien bovenop de achtergrondkaart wordt ook vermeld onder 'Mijn selecties', nadat je de kaart geselecteerd hebt. De kaart Gewestplan is zichtbaar vanaf ongeveer 1:45 411.

Het lukt me niet de Reis door de tijd-kaarttoepassing te delen? Hoe komt dit?

Dit is een functionaliteit die niet binnen deze kaarttoepassing werkt. Indien je historische kaarten wil delen, kan dit via de Geopunt kaart-kaarttoepassing > Historische kaarten.

Welke informatie kan ik allemaal tonen op de kaart?

Dit hangt af van kaarttoepassing tot kaarttoepassing. We sommen hier de verschillende functionaliteiten op die je in minstens één van de kaarttoepassingen kan terugvinden.
- Verschillende achtergrondkaarten tonen
- Een routeberekening starten
- Een hoogteprofiel opvragen van een traject
- Tekenen op de kaart
- Meten van afstanden of oppervlakten
- Coördinaten bepalen van een punt
- Eén of meerdere kaarten tonen bovenop een achtergrondkaart. Een volledige lijst van alle kaarten vind je onder Bronnen. Alle kaarten bestaan in Geopunt-kaart met uitzondering van INSPIRE-kaarten. Deze vind je terug in de kaarttoepassing INSPIRE.
- Meer info over interessante plaatsen, zoals voorhanden bij verschillende leveranciers van deze bron
- Meer info over een gemeente, bij klik op de kaart
- Dichtstbijzijnde plaatsen in de buurt
- Hinder door werkzaamheden of evenementen in Vlaanderen in kaart gebracht 
- Recht van voorkoop op een perceel

Hoe actueel/up-to-date is de informatie die ik zie op de kaart?

Klik hiervoor op de ‘i’ naast een kaart in het ‘Kaarten en plaatsen’-venster van een kaarttoepassing. Klik verder op ‘meer info’. Je komt dan terecht op de detailpagina van de kaart.
Hier vind je een begin- en einddatum terug, zijnde de geldige tijdsperiode voor de inhoud van de dataset.

Hoe verander ik de achtergrond?

Dit kan via de knop links onderaan ‘Achtergrond’. Klik op de afbeelding van de achtergrond die je wilt openen.

Hoe toon ik een kaart bovenop een achtergrondkaart?

Dat kan op twee manieren:
- Klik in het 'Kaarten en plaatsen'-venster op één van de thema's. Tal van kaarten worden getoond binnen het thema. Klik op de gewenste kaart.
- Gebruik het zoekveld in de gele balk en geef een deel van de naam van de kaart in of een synoniem ervan. Maak je keuze uit de voorgestelde kaarten.

Ik heb verschillende kaarten geselecteerd. Mijn eerst gekozen kaart lijkt nu helemaal onderaan te liggen terwijl deze bovenaan zou moeten liggen. Kan ik dit nog aanpassen?

Verschillende kaarten kunnen in de Geopunt-kaarttoepassingen boven elkaar getoond worden. De kaart die je als laatste hebt gekozen ligt het meest bovenaan. Je kan echter een onderliggende kaart meer naar boven brengen en de andere kaarten meer naar onder. Ga naar 'Mijn selecties' en breng een kaart meer naar boven of naar onder door ze te verslepen in de lijst van 'Mijn kaarten' of in de lijst onder 'Mijn plaatsen'. 

Het is ook mogelijk de transparantie van een kaart te wijzigen om een onderliggende kaart meer zichtbaar te maken en een bovenliggende meer onzichtbaar. Gebruik hiervoor onder 'Mijn selecties' het icoon 'Wijzig transparantie'. 

Ik selecteer een laag die ik gevonden heb door te zoeken in de zoekbalk of ik vink een laag aan in het kaarten-venster. Ik zie niks gebeuren op de kaart. Wat is er mis?

Er zijn drie mogelijkheden:

 1. De laag die je geselecteerd hebt, is zo gedetailleerd dat zij maar getoond wordt vanaf een bepaald schaalniveau. Zoom verder in, tot wanneer de laag zichtbaar wordt. Of je al dan niet dient in te zoomen om een geselecteerde kaart te kunnen zien bovenop een achtergrondkaart wordt ook vermeld onder 'Mijn selecties'.
 2. Het is mogelijk dat er geen gegevens weer te geven zijn op de plaats waar je op ingezoomd bent. Verschuif je kaart om gebieden of punten binnen het kaartbeeld zichtbaar te maken.
 3. Je bevindt je niet in Vlaanderen met je selectie op de kaart. De beschikbare gegevens zijn enkel voor Vlaanderen. Keer terug naar Vlaanderen.

Ik wil de kaart als afbeelding kopiëren. Rechtermuisknop toont me niet ‘copy image’. Hoe lukt dit wel?

De kaart is geen image maar een combinatie van verschillende elementen die over elkaar liggen (HTML, SVG, Images). Om die reden wordt de kaart ook niet als afbeelding herkend.

Via de toets Print Screen of PrntScr kan een screenshot genomen worden van de kaart, die vervolgens kan bewerkt worden met een tekenprogramma.

Ik heb een plaats of perceel aangeduid op de kaart. Hoe krijg ik het druppel-icoon op de kaart of de blauwe omranding terug verwijderd?

Dit kan als volgt:
- Wanneer je rechts in het venster ‘Kaarten en plaatsen’ het Tabblad ‘Mijn selecties’ ziet dan kan je een item verwijderen door aanklikken van de vuilbak naast het item.
- Klik je het druppel-icoon of op het perceel, dan opent het identificatiescherm. Rechts boven bevindt zich evenzo een vuilbakje. Aanklikken hiervan verwijderd het icon of perceel.  

Ik druk op de knop ‘Afdrukken’ en er lijkt niks te gebeuren. Wat nu?

Pop-ups moeten getoond kunnen worden via de browser. Controleer vooraleer afdrukken of ‘tonen van pop-ups’ voor de site www.geopunt.be mogelijk is.   

In de browser Chrome is het mogelijk dat een wit venster verschijnt. Echter, helemaal onderaan links dit scherm staat de download ‘Geopunt-kaart.pdf’ vermeld. Klik hierop om de afdruk-preview te openen.

Hoe kan ik percelen zien bovenop een achtergrondkaart?

Gebruik hiervoor de kaart 'Basiskaart - GRB: administratief perceel grens'. Je vindt deze terug onder categorie 'Basiskaart, luchtfoto en adres > Basiskaarten' en ook onder categorie 'Grenzen > Percelen'. 

Ik zoek een perceel op in een kaarttoepassing verschillend van de kaarttoepassing Recht van voorkoop-themabestand. Wanneer ik vervolgens naar de kaarttoepassing Recht van voorkoop-themabestand ga, dan valt de blauwe omranding van het perceel niet altijd gelijk met de onderliggende perceelgrenzen. Wat is hier fout?

Reden voor dit verschil is dat in de kaarttoepassing Recht van voorkoop-themabestand dient gewerkt worden met kadastrale percelen, dit terwijl in de andere kaarttoepassingen de contouren van de ADP’s (administratieve percelen) van de Basiskaart (GRB) worden weergegeven. De bronnen zijn bijgevolg qua geometrie verschillend waardoor de contouren anders worden weergegeven.

Hoe komt het dat ik een bepaald perceel niet terug vind?

Wanneer u een perceel niet terugvindt, is het mogelijk dat u niet het meest actuele perceelsnummer bij de hand heeft. In de Geopunt-kaarttoepassingen wordt enkel de meest recente toestand van de administratieve percelen weergegeven. Deze informatie wordt elk kwartaal geactualiseerd.

Ook in de toepassing CadGIS van de Federale Overheidsdienst Financiën (https://eservices.minfin.fgov.be/ecad-web/#/) wordt de meest recente toestand getoond, hier wordt de informatie dagelijks bijgewerkt. Voor vragen omtrent historische perceelsnummers kan u terecht bij de AAPD (‘het kadaster’) zelf.

Waar kan ik oudere kadastrale plannen terugvinden?

Via de downloadtoepassing van Digitaal Vlaanderen (https://download.vlaanderen.be) kan u eventueel oudere kadastrale plannen downloaden.

Welke informatie over percelen is er beschikbaar via de Capakey REST service?

In Vlaanderen bestaan volgende databanken/toestanden met perceelsinformatie, allemaal raadpleegbaar via de Capakey REST Service van Digitaal Vlaanderen:

 • De CADGIS-databank: databank met percelen (en andere objecten) beheerd door de AAPD (‘het kadaster’).
 • De databank van het Grootschalig ReferentieBestand (GRB-databank) met zowel de actuele als de fiscale toestand van de Administratieve percelen. Deze percelen werden initieel aangemaakt op basis van de percelen uit CADGIS waarbij de geometrie van de percelen werd verbeterd op basis van grootschalige, topografische referentiemetingen (hoekpunten van gebouwen, etc.).
  • Standaard in de GRB-producten wordt de actuale toestand van de percelen (Administratief perceel) aangeboden
  • Via een apart product ‘Administratief perceel fiscaal’ wordt de fiscale toestand van de percelen aangeboden. De fiscale toestand zal op termijn ook via Geopunt kunnen geraadpleegd worden
 • De databank van Recht van Voorkoop (RVV-databank).

Hoe komt het dat ik een geometrisch verschil zie in mijn perceel in Geopunt en in de toepassing CadGIS?

Op dit moment werken AAPD en Digitaal Vlaanderen samen aan een project om de geometrieën van de CADGIS-percelen te vervangen door de geometrieën van de administratieve percelen uit het GRB, zodat er op termijn geen geometrische verschillen meer zijn tussen beide databanken. Dit project wordt gefaseerd uitgevoerd per gemeente. 

De status van een administratief perceel kan opgevolgd worden via deze pagina: https://overheid.vlaanderen.be/grb-stand-van-zaken

Welke perceelsinformatie wordt getoond/is bevraagbaar via de Geopunt-kaartoepassing?

Hieronder vindt u een overzicht van alle gebruikte perceelsinformatie binnen de Geopunt-kaarttoepassingen en geven we aan welke geografische webdienst en achterliggende databank er gebruikt wordt:

 • Voor de Geopunt-kaarttoepassingen (buiten de Recht van voorkoop-kaarttoepassing):

1: Achtergrondkaarten ‘Basiskaart – GRB’, ‘Basiskaart – GRB grijs’ en ‘Hybride’: WMTS – GRB-lagen: GRB-databank, actuele toestand

2: Lagen ‘Basiskaart – GRB: administratief perceel’ en ‘Basiskaart – GRB: administratief perceel grens’: WMS GRB: GRB-databank, actuele toestand

3: Zoeken op perceel in de zoekbalk: GRB-databank, actuele toestand

4: Perceel wordt getoond met een blauwe rand: GRB-databank, actuele toestand

5: Informatie over perceelnummer: Capakey REST Service: GRB-databank, actuele toestand

6: Dichtstbijzijnde adres: Geolocation Service: actuele lijst van adresposities

7: Adresposities die binnen de geometrie van het perceel (GRB-databank, actuele toestand) liggen


 

 • Recht van voorkoop-kaarttoepassing

1: Laag ‘Digitale kadastrale percelenplannen’: RVV-databank

2: Zoeken op perceel in de zoekbalk: RVV-databank

3: Perceel wordt getoond met een blauwe rand: RVV-databank

4: Informatie over perceelnummer: Capakey REST Service: RVV-databank

5: Dichtstbijzijnde adres: Geolocation Service: actuele lijst van adresposities

6: Adresposities die binnen de geometrie van het perceel (RVV-databank) liggen

Ik ga bouwen. Wat is de geluidsoverlast overdag of 's nachts in de buurt van mijn perceel?

Ga naar de kaarttoepassing Bouwen. Zoek je perceel op door ingave van het perceelnummer of van het adres van het perceel. Het perceel of adres wordt getoond op de kaart. Ga in het Info-venster rechts naar de categorie 'Mogelijke geluidsbelasting'. Vink de kaarten aan die je wil zien met betrekking tot geluidsoverlast overdag en/of 's nachts. 

Ik wens een stuk grond te kopen. Is er een bestuur of dienst die recht van voorkoop heeft op dit perceel?

Ga naar de kaarttoepassing Recht van voorkoop-themabestand. Zoek het adres op.
Zoom voldoende in, dan zie je perceelafbakeningen. Klik op het perceel.
Rechts opent het venster ‘Resultaat bevraging’. Indien er een recht van voorkoop van toepassing is, wordt in dit venster een lijst van de begunstigden getoond. Indien er geen recht van voorkoop is dan wordt dit ook expliciet vermeld op dit scherm.

Ik wens een route uit te stippelen en zou graag de hellingen onderweg kennen. Hoe doe ik dat?

Ga naar Geopunt-kaart. Kies voor de knop ‘Route’ onderaan.
Vul in A het adres of een deel van het adres in als vertrekpunt. Kies het juiste adres uit de keuzelijst die verschijnt.
Vul in B het adres of een deel van het adres in als aankomstpunt. Kies het juiste adres uit de keuzelijst die verschijnt.
De routebeschrijving verschijnt.
Klik op de knop ‘Hoogteprofiel’ net boven de routebeschrijving. Het hoogteprofiel van de route verschijnt. 
Beweeg met de muis over de route, zo zie je op welke plaatsen de steilste hellingen genomen dienen te worden.

Ik wil bepaalde punten op de kaart aanduiden en vervolgens afdrukken of delen. Bijvoorbeeld aanduiden waar mijn favoriete cafés liggen en dit delen met mijn vrienden. Hoe doe ik dat?

Open Geopunt-kaart. Ga via 'Tools', één van de knoppen onderaan, naar 'Tekenen'. Kies voor icoon 'Voeg een symbool toe'. Kies het gewenste symbool. Klik vervolgens op de achtergrondkaart om te markeren. Om te stoppen, klik opnieuw op het icoon 'Voeg een symbool toe'. Kies vervolgens voor printen om een afdruk te maken van de kaart of voor delen om de kaart met de iconen te delen.

Ik wens een route uit te stippelen, de hellingen onderweg te kennen, een kleine nota bij te schrijven op de kaart en een afdruk hiervan maken. Hoe doe ik dat?

Voor de eerste twee stappen, zie onder “Ik wens een route uit te stippelen en zou graag de hellingen onderweg kennen”. 
Om een nota bij te schrijven, of ook om een figuur op de kaart te tekenen (rechte lijn, willekeurige figuur, …) klik op de knop ‘Tools’ en vervolgens op de knop ‘Tekenen’.  
Klik op ‘T’ om tekst bij te schrijven. Klik op de kaart en schrijf de tekst. Klik vervolgens op de knop ‘Afdrukken’ bovenaan. 
Kies voor route en hoogteprofiel afdrukken.
Kies voor staand of liggend, als PDF of als PNG.
Druk op de gele knop ‘Afdrukken’.
De getoonde uitprint kan je vervolgens uitprinten of opslaan op je computer.

Ik wens de geluidsoverlast te kennen op een grond die ik wens aan te kopen en te weten of de grond in een wateroverstromingsgebied ligt. Hoe doe ik dat?

Ga naar Geopunt-kaart. Zoek de gepaste kaarten op in het rechter ‘Kaarten en plaatsen’-venster: 
- Voor de geluidsoverlast: ga naar de categorie ‘Bouwen en wonen’ en vervolgens naar ‘Geluidsbelasting’. 
Klik de kaarten aan. Zoom voldoende in naar de betreffende plaats. 
Zo kan je zien of er geluidsbelasting is.
- Voor het wateroverstromingsgebied: ga naar de categorie ‘Natuur & milieu’ en vervolgens naar ‘Water’.
Kies voor ‘Watertoets – wateroverstromingsgevoelige gebieden 2014’.

Ik wil alle scholen kennen in een straal van 5 km rondom een centraal punt. Hoe doe ik dat?

Ga naar Wonen en leven-kaarttoepassing. Bepaal het centrale punt door te klikken op de kaart.
Het identificatievenster van het punt verschijnt. Klik op de knop ‘i info in de buurt’. Rechts opent zich het ‘Info venster’. Pas de straal aan van de getoonde cirkel naar 5 km.
Klik onder de categorie van ‘Dichtstbijzijnde scholen’ de gewenste schooltypes aan. 
Alle scholen binnen de straal van 5 km worden nu getoond op de kaart. De meest nabije school van elke kaart wordt als een groot rond icoon voorgesteld.

Ik ben op zoek naar een school en naar kinderopvang zo dicht mogelijk in de buurt. Hoe doe ik dat?

Ga naar Wonen en leven-kaarttoepassing. Zoek je adres op. Het adres wordt getoond op de kaart en tevens worden dichtstbijzijnde interessante plaatsen getoond in het scherm rechts ‘Info'.  In deze lijst vind je kaarten van scholen en van kinderopvang terug. 
Wil je ook zien waar de gevonden dichtstbijzijnde school of kinderopvang gelegen is, klik dan op het gevonden resultaat. Op de kaart verschijnen de locaties van de scholen en van de kinderopvangcentra. Het dichtstbijzijnde resultaat wordt met een groter rond icoon aangeduid. Dichtstbijzijnde gebieden worden dik omrand.

Ik ben op zoek naar een camping nabij een watersportcentrum. Hoe zoek ik dit op?

Om specifiek kaarten in verband met toerisme en sportaccommodaties in Vlaanderen te zien, ga naar de kaarttoepassing 'Vrije tijd'. Op het Info-venster rechts duid je de kaart 'Watersportcentrum' en 'Kamperen' aan. Zo zie je of in de nabijheid van campings ook watersportcentra gelegen zijn.

Ik plan het plaatsen van een container in mijn straat volgende week. Kan ik zien of er nog geplande hinder is mijn straat die week?

De kaarttoepassing Hinder in kaart gebruikt data die aangeleverd wordt aan het AGIV door verschillende besturen. De getoonde hinder kan hinder zijn door wegwerkzaamheden of door evenementen als markten, wielerwedstrijden, enz. Let op: niet alle geplande hinder is zichtbaar op deze kaarttoepassing, vermits registratie actueel (november 2014) niet verplicht is.

Echter, het loont de moeite deze kaarttoepassing te raadplegen voor bovenstaande vraag. Gebruik het venster ‘Verfijnd zoeken’ en specifieer de periode van volgende week. Zoom in naar je gemeente en adres en verifieer of er al hinder gepland is. Klik op de hinder-iconen voor meer detail over de hinder.

Ik wens mijn klanten te informeren dat zij dienen om te rijden ten gevolge van wegenwerken binnenkort in mijn buurt. Hoe doe ik dat?

Via de kaarttoepassing Hinder in kaart kan je eerst je adres opzoeken en vervolgens inzoomen naar de plaats van de hinder. Kies de periode van de hinder via het venster ‘Verfijnd zoeken’ rechts. 
Klik op het hinder-icoon van de wegenwerken in je buurt. Je ziet dan meer detail over deze werken: identificatie, contact, en indien beschikbaar, de te volgen omleidingen. Klik op de knop ‘Afdrukken’ rechts boven in de gele balk. Kies ervoor om omleidingen mee af te drukken. Klik op de gele knop ‘Afdrukken’. De afdruk van de hinder wordt in PDF of PNG formaat getoond, welke je kan bewaren of naar een printer versturen.

Wanneer gebruik ik 'Delen van een URL', wanneer gebruik ik 'Integreer een mini-kaart in uw eigen website' wanneer spreek ik een kaarttoepassing aan met parameters?

Aanspreken via ‘Delen’ met URL of integratie van een mini-kaart laat een aantal zaken méér toe t.o.v. aanspreken via parameters:

- Je kan data afkomstig van een eigen service of een eigen KML-bestand tonen op de kaart. Vervolgens kiezen voor ‘Delen van de URL’ of ‘Integratie mini-kaart’. Beiden zullen bij openen de data van je eigen service of KML-bestand tonen. Via parameters kan je dit niet.

- Je kan routes en getekende figuren mee overnemen via de URL. Je kan getekende figuren mee overnemen via een mini-kaart. Via parameters kan je geen van beiden.Belangrijke voordeel bij aanspreken via parameters:

- Je kan als het ware dynamisch de kaarttoepassing vullen met de waarden die je meegeeft met de parameters. De ene keer roep je op een kaarttoepassing op met adres=Gent en staat het locatie-icoon op Gent, de andere keer roep je op met adres=Antwerpen en staat het locatie-icoon op Antwerpen.Uitzicht van de kaarttoepassingen bij openen: 

- Bij een mini-kaart heb je enkel een zoekvenster voor opzoeken van een adres of van een interessante plaats. Route, tekenen, extra kaarten kiezen, enz. zijn niet beschikbaar binnen een mini-kaart. 

- Bij aanklikken van een URL die is opgemaakt via ‘Delen van de URL’ of wanneer gewerkt is met parameters dan heb wel je alle functionaliteiten van de kaarttoepassing voorhanden. 

Geopunt-hoofdmenu: 

- Al dan niet verschijnen van het Geopunt-hoofdmenu bij delen URL:

• Werd de URL opgemaakt na maximaliseren van het kaartbeeld, dan zie je via de gedeelde URL ook het Geopunt-hoofdmenu niet. 

• Werd de URL opgemaakt bij gewoon kaartbeeld, dan zie je via de gedeelde URL het Geopunt-hoofdmenu ook.

- Al dan niet verschijnen van Geopunt-hoofdmenu bij werken met parameters: 

• Er is een parameter die je kan instellen of de applicatie geopend kan worden met of zonder Geopunt-hoofdmenu.

- Al dan niet verschijnen van Geopunt-hoofdmenu bij integratie van een mini-kaart: niet van toepassing. 

Een kaarttoepassing aanspreken met parameters lukt niet. Hoe kan dat?

Kaarttoepassingen aanspreken via een browser Internet Explorer 8 of lager is niet voorzien.
Voor de juiste syntax van de te gebruiken parameters, zie ook de handleiding Gebruik maken van parameters bij Geopunt-kaarttoepassingen

Mag ik de kaarten gebruiken om te publiceren op mijn eigen website? In mijn eindwerk? In een boek, tijdschrift, krant?

Wens je zelf een gegevensbron te ontsluiten door gebruik te maken van een bepaalde aangeboden webservice of dataset, dan ben je verplicht je te houden aan de toegangs- en gebruiksbepalingen van de webservice of dataset zelf.

Lees hiervoor 'Gebruiksvoorwaarden van datasets en webservices' onder Disclaimer. Je vindt hier terug hoe je dit gebruikersrecht kan opzoeken.