Plug-in

Is er een geopunt plug-in beschikbaar voor ArcGis Pro?

De plugin is enkel voor Arcgis-desktop. 

Arcgis Pro is in feite totaal nieuwe software en plugin’s etc. zijn niet compatibel en ook niet eenvoudig converteerbaar naar Arcgis Pro.

Er zijn geen plannen om dit ook voor ArcGis PRO beschikbaar te maken.

Waar vind ik de laatste versie van de geopunt plug-in?

Ga naar www.geopunt.be

Vervolgens kies je het tabblad “Voor experts”

Kies “Geopunt plugins”

Hier vind je de plugin voor QGIS en ArcGIS Desktop.


Waar kan ik de POI datasets downloaden?

Het is niet mogelijk om POI datasets te downloaden. Er bestaat wel een plugin voor QGIS (geopunt4Qgis) waarmee je de POI-gegevens kan bevragen. De performantie van deze plugin is echter niet gegarandeerd.


Hoe moet ik de laatste versie van QGIS installeren op VO laptop?

U laat dit best installeren door uw lokale IT-functiehouder met adminstrator rechten.


Ik wil tekenen op historische kaarten in geopunt, maar merk dat de tekenfunctie snel blokkeert.

Men werkt het best hiervoor in QGIS (open source geografisch informatiesysteem en dus gratis downloadbaar).

Dan kan men met de geopunt plugin de gevraagde kaarten inlezen en tekenen in QGIS. Voorbeeld:"

Waarom werkt de QGIS plugin niet op de VO laptop?

Installeer versie 2.2.0 en pas de instellingen aan bij Web > geopunt4QGis > Instellingen


Wanneer ik de geopunt plugin toevoeg in ArcMap, dan is de werkbalk zichtbaar voor mij maar niet voor de andere gebruikers.

De addins worden opgeslagen in het gebruikersprofiel:

C:\Users\<username>\Documents\ArcGIS\AddIns\Desktop10.0\<uuid>

Ze zijn dus enkel zichtbaar voor de gebruiker die hem heeft geïnstalleerd: 

Zie ook: http://desktop.arcgis.com/en/arcmap/10.3/guide-books/python-addins/sharing-and-installing-add-ins.htm 


De geopunt plug-in lijkt niet te werken in QGIS?

Je installeert best de laatste long-term-release (https://www.qgis.org/nl/site/).

Soms zijn er echter ook problemen met de responsetijd van onze servers.

Hieronder enkele mogelijke tips om dat probleem op te lossen in afwachting van een snellere zoekdienst:

- Gebruik een zo specifiek mogelijke zoekterm, geen algemene term. Gebruik bijvoorbeeld 'waterlichaam' in plaats van 'water'.

- Verhoog in de instellingen van de Geopunt plugin de 'Timeout voor internetconnecties' naar bijvoorbeeld 60 seconden.

In ArcGIS Desktop wijzig je dit via het instellingen menu van de Geopunt plugin.

In QGIS3 wijzig je dit via Web > geopunt4QGIS > Instellingen.