Richtlijnen, standaarden en kwaliteitsnormen

Technisch voorschrift voor het gebruik van URI’s bij INSPIRE-dataharmonisering.

Wanneer de deelnemers aan GDI-Vlaanderen de geografische gegevensbronnen en de desbetreffende geografische diensten, vermeld in artikel 12, 1°, 2° en 4° van het GDI-decreet, in overeenstemming brengen met de uitvoeringsbepalingen die de Europese Commissie in uitvoering van hoofdstuk III van de INSPIRE-richtlijn heeft uitgevaardigd, voorzien ze dat alle data-objecten van de gegevensbronnen uniek en persistent geïdentificeerd worden door middel van “Uniform Resource Identifiers”. Het is aanbevolen om hierbij de Vlaamse URI-standaard voor data te hanteren. De termijnen voor toepassing volgen de wettelijke termijnen voor de harmonisering van geografische gegevensbronnen, zoals bepaald in hoofdstuk III van de INSPIRE-richtlijn.

Voorbeeld

Hier vind je een concreet voorbeeld van hoe je de Vlaamse URI-standaard kan implementeren voor een geharmoniseerde INSPIRE-data. Het gebruik van de Vlaamse URI-standaard is een aanbeveling. Dit betekent dat andere URI-vormregels toegelaten zijn als deze voldoen aan de elementaire regels voor uniekheid en persistentie. Bestaande, gepubliceerde URI’s van gegevensbronnen mogen bijvoorbeeld behouden blijven.

Downloadbare richtlijnen

Hieronder staan enkele downloadbare richtlijnen