Open data en hergebruik van overheidsinformatie

Onder ‘hergebruik van overheidsinformatie’ wordt verstaan: het gebruik door natuurlijke personen of rechtspersonen van overheidsinformatie voor andere commerciële of niet-commerciële doeleinden dan het oorspronkelijk doel binnen de publieke taak waarvoor die informatie is geproduceerd.

Het juridische kader voor hergebruik wordt gevormd door de Europese Richtlijn 2019/1024 van 20 juni 2019 inzake open data en het hergebruik van overheidsinformatie en de omzetting daarvan in het decreet van 7 december 2018 Bestuursdecreet, Titel II, Hoofdstuk 4, Open data en hergebruik van overheidsinformatie.

In dit decreet zijn drie regelingen i.v.m. de voorwaarden van hergebruik voorzien: 

Meer en meer databronnen binnen het samenwerkingsverband GDI-Vlaanderen worden onder de modellicenties voor hergebruik ter beschikking gesteld. De meest gebruikte modellicentie is de Modellicentie voor gratis hergebruik. 

De CC0-verklaring is moeilijk toepasbaar voor overheden omwille van aansprakelijkheidsaspecten.

Meer informatie over hergebruik en Open data