Rol van de GIS-coördinator

De opbouw van de organisatorische en technische infrastructuur voor het gebruik en bijhouding van geografische gegevens bij de lokale besturen staat of valt met de beschikbaarheid van een professionele GIS-coördinator. De GIS-coördinator heeft de specifieke competentie en kennis voor het omgaan met geografische informatie en slaat de brug tussen de verschillende domeinen van het lokale bestuur, de ondersteunende IT-afdeling en het beleid. De GIS-coördinator heeft zo de belangrijke rol om GIS organisatiebreed en geïntegreerd binnen de verschillende domeinen van het lokale bestuur te brengen.

Onderstaande kaart toont de grootte van de GIS-cel bij de lokale besturen in Vlaanderen.

Het aanduiden van een GIS-verantwoordelijke heeft een positief effect op de GIS-maturiteit van uw organisatie.

Uit de uitgebreide analyse van de GIS-monitor 2015 blijkt ook overigens dat het takenpakket van de GIS-coördinator nog te vaak bestaat uit operationele taken. Het is beter dat de GIS-verantwoordelijke een echte coördinerende rol kan spelen en GIS zoveel mogelijk kan introduceren en decentraliseren bij de verschillende diensten. Hiervoor moet er ook voldoende tijd en ruimte vrijgemaakt worden voor de GIS-coördinator, zodat er een duidelijk mandaat is. 

Voorbeelden presentaties takenpakket en rol van de GIS-coördinator (zie voorbeelmap)