ANALYSEER HUIDIGE WERKING EN BRENG BELANGRIJKE BEHOEFTEN en WENSEN IN BEELD

We gaan verder aan de slag met alle verzamelde info. De resultaten uit de algemene online-bevraging en de diepte-interviews worden gesynthetiseerd in tabellen.

 • De belangrijkste vaststellingen worden omschreven in een beknopte SWOT-analyse (sterktes/zwaktes/ bedreigingen/kansen). Bekijk hierbij zowel de technische als de organisatorische aspecten. Durf kritisch te zijn voor je eigen werk en dat van anderen, maar verwoord het correct. Bekijk eveneens een voorbeeld van een SWOT-analyse.
 • Maak een grote behoeftematrix van de gebruikte geo-informatie. Hiervoor kan je de verwerking diepte-interviews data( .xls) gebruiken. Concreet geeft dit niet alleen een overzicht van welke gegevens per dienst momenteel gebruikt worden, maar ook welke gegevens in de toekomst nuttig lijken. Maak ook een korte samenvatting per dienst die de essentie weergeeft::
  • knelpunten
  • geodata of projecten die voor de dienst heel belangrijk zijn en waarvoor actie vereist is.
 • Maak ook een tabel die weergeeft hoever uw bestuur staat met de decretale verplichtingen. Deze tabel bevat 3 essentiële velden:
  • de gemeentelijke verplichtingen (zie hoofdstuk over wetgeving)
  • verantwoordelijke dienst
  • stand van zaken (eventueel met kleur weer te geven).
 • Tenslotte wordt een functionele matrix van de GIS-processen gemaakt. Dit geeft een overzicht van de wenselijke bewerkingen op de geodata (enkel raadplegen, editeren, analyseren, …). (zie ook tabblad in verwerking diepte-interviews data)
 • Finaliseer de hard- en software inventaris. Steeds handig om op terug te vallen bij uitbreidingen van de infrastructuur.