SCAN: DOEL EN SCOPE

De screening richt zich op 2 aspecten.

 • technisch:
  • het in kaart brengen van de huidige geografische gegevens van alle gemeentelijke diensten (beschikbaarheid en toegankelijkheid van geodata)
  • oplijsten van de knelpunten, noden en wensen van geodata
  • een zicht krijgen op de geo-informatiestromen, zowel binnen interne als met externe actoren
  • een inventaris opmaken van de aanwezige hard- en software die GIS-gerelateerd is. Ook administratieve databanken die reeds (of nog niet) gekoppeld zijn met GIS, worden opgenomen.
  • oplijsten welke GIS-rol wenselijk is per dienst/ per medewerker (afhankelijk van de schaal van de gemeente): wie heeft welke functionaliteiten nodig? Dit gaat hand in hand met het volgende aspect.
 • organisatorisch: volgende thema’s worden belicht:
  • leiding
  • strategie en beleid
  • processen en overleg
  • middelen

Nadien worden er aanbevelingen opgemaakt die de krijtlijnen voor het toekomstige gemeentelijke GIS-beleid uitstippelen. 

In dit hoofdstuk beschrijven we een methodiek die gevolgd kan worden. Dit kwam tot stand door een combinatie van de G-scan 1.0 methodiek van het AGIV, de nieuwe evoluties rond de nieuwe VVSG-bevraging (2015) en de voormalige GIS-beleidsplanmethodiek van Interleuven.