GIS-Gegevens

Inlezen van gegevens:

In de ideale situatie ga je zo veel mogelijk

 • Webservices gebruiken
 • Synchroniseren met authentieke en andere gegevens van externe bronnen

In de praktijk zijn webservices niet altijd bruikbaar want:

 • We willen de gegevens bewerken alvorens ze te publiceren (georefereren, tabellen koppelen,…)
 • Te traag, ondanks een goed netwerk
 • Divers aanbod – niet gestandaardiseerd, ook niet OGC/INSPIRE-compliant (projectiesystemen, capabilities)
 • Gebruiksvriendelijkheid is niet altijd optimaal (schaalniveau’s, symbologie)
 • Betrouwbaarheid niet altijd goed (downtime)
 • Niet alle GIS-software kan webservice consumeren
 • Niet alle GIS-software kan alle capabilities aanspreken van de webservices (vb Identify)
 • Toevoegen webservices aan SW gevoelig aan instellingen -> niet voor modale gebruiker

Ook synchroniseren met externe bronnen is niet altijd mogelijk:

 • vaak geen mogelijkheid tot synchroniseren, dus een manuele download/upload blijft nodig
 • vaak geen trigger nieuwe data beschikbaar en/of metadata worden niet bijgewerkt
 • wijzigt soms van structuur
 • Gebruiksvoorwaarden wijzigen vaak (gebruiks- en publicatierecht)
 • Gedownloade data bevat geen indexen, projectiesysteem, visualisatie, dus bewerkingen blijven nodig

Manuele download, opslag en publicatie is vaak de enige toevlucht. Zorg dan wel dat je een systematiek in je downloads brengt, bvb:

 • Naam van de Map:

Naam van het set”_yyyy.mm.dd_”Aanmaker”_”Verdeler”
Bebossing_1778_Ferraris_AGIV
Bosreferentielaag_2006.04.01_ANB_AGIV

 • Submap:

MAP        “Naam van de Zone”
Bestanden    meta-data
Bvb:        Lier        Grondgebied Lier
              Lier_500m    Grondgebied Lier+buffer 500m
              Vlaanderen    Heel Vlaanderen

 • Submap:    type van bestand
  Bvb:        Shapefile / GML /  GeoTiff / MrSid
 • Truukje: zet een “_” underscore voor de datasets die je nog niet hebt kunnen verwerken, die komen dan lekker opvallend bovenaan je lijst te staan.

Als je je data in een databank steekt, zorg dan ook voor een tabel “meta_data” die per tabel het “wie, wat, waar, wanneer, hoe, precisie, zone, etc…” aangeeft.

Editeren van eigen gegevens:

Zoals bij de downloads hierboven, maar “Aanmaker” en “Verdeler” wordt je in dezer zelf, tenzij de “Aanmaker” een studiebureau is. Of je nu voor bestanden of een databank kiest, zorg ervoor dat je een minimum van meta data bijhoudt zodat je later nog weet wie en met welke precisie bepaalde gegevens heeft ingewonnen.

Opleveren van gegevens aan een andere overheid:

De technische specificaties voor de uitwisselingen van gegevens in het kader zijn vrij divers.

Voor het aanleveren van gegevens aan andere overheden doen volgende mogelijkheden zich voor, al dan niet gecombineerd:

 • Manueel in bulk opladen
 • 1 per 1 wijzigen via een webtoepassing geleverd door de bevoegde overheid
 • Wijzigen in eigen toepassing en  1 per 1 doorsturen
 • Wijzigen in eigen toepassing en in automatisch in bulk doorsturen

Voor de integratie in de eigen toepassing worden synchronisatieservices ter beschikking gesteld. De leveranciers van gemeentelijke toepassingen implementeren deze services in hun software.

Soorten gegevens naar rechten

Beperkte toegang

 • Bepaalde gegevens zoals bouwmisdrijven of eigenaarsgegevens mogen maar door een aantal mensen geraadpleegd worden.

Enkel intern gebruik (Gebruiksrecht, geen publicatierecht)

 • Gegevens zoals de topografische kaarten mogen zijn enkel voor intern gebruik. Indien ze gebruikt worden in publicaties, moet eerst toestemming gevraagd worden aan de eigenaar.

Gratis

 • Gebruiks- en publicatierecht met bronvermelding

Wijzigen

 • Specifieke rechten aan bewerkers toekennen

Soorten gegevens naar oorsprong

Externe bronnen

Eigen data in de edit omgeving

Eigen data in de publicatie-omgeving