GIS-software

Software:

Open source of koopsoftware:

Je kan perfect een complete GIS (desktop, database, web, soa,…) opzetten met gratis software.

Functioneel is die niet beter of slechter als koopsoftware.

Integratie van verschillende GIS functionaliteiten (desktop, intern webloket, extern burgerloket, mobiele toepassingen,…) is bij koopsoftware meestal veel beter geïntegreerd.

Qua ondersteuning scoort de koopsoftware meestal ook beter, alhoewel er ook lokale leveranciers zijn die open-source software volledig ondersteunen.

Functionaliteit en koppelingen:

De keuze voor een GIS oplossing mag niet bepaald worden door de vraag of je nu open source wil of niet.

Belangrijkste is dat de oplossing de echte gebruikersvragen kan invullen. Als leidraad gebruik je best de gemeentelijke GIS-verplichtingen

 • Verplichtingen inzake gebruik, melding, bijhouding en opmaak
 • Eigen werking inzake gebruik, melding, bijhouding en opmaak

Uit deze lijst komt al snel de vraag naar de functionaliteit en de koppelingen naar boven: voorbeeld van koppelingen:

 • Plannenregister, Vergunningenregister, Notarisbrief
 • CRAB, GIPOD integratie
 • Eigen facilitair beheer systeem
 • Burgerloket / publiceren of ook melden
 • etc…
 • Hoeveel GIS heb je nodig?

  Het kán zijn dat je meerdere GIS oplossingen moet installeren om aan de gewenste functionaliteiten te voldoen, typisch is bvb:

  • desktop GIS voor de editoren
  • webgis “merk A” intern voor maximale functionaliteit
  • webgis “merk B” extern voor heldere communicatie
  • CAD software voor AS-Build plannen

  Je merkt dat de functionaliteit om verschillende gebruikersomgevingen vraagt.

  Zorg er echter voor dat je op vlak van je gegevensbeheer uniform tewerk  gaat.