Gemeentelijke-GIS-verplichtingen

OPGELET, deze informatie zal vanaf eind januari 2023 verhuizen naar de website van de VVSG.

Bij de opmaak van een gemeentelijk beleidsplan is het aan te raden ook GIS-prioriteiten en -activiteiten op te lijsten. De verplichtingen die op Vlaams niveau opgelegd worden, zoals de ingebruikname van het GRB, het bijhouden van adresgegevens of de uitwisseling via DigiRUP, zijn voor alle gemeenten dezelfde. De partners van geolokaal namen het initiatief om deze verplichtingen te inventariseren en gebundeld ter beschikking te stellen. Er werd onder andere beroep gedaan op de kennis die Interleuven en Interwaas hierover hebben opgebouwd en de gegevens werden nagekeken door de verantwoordelijke beleidsdomeinen. De gegevens zullen regelmatig aangevuld worden.

De meest recente gegevens kan je downloaden als  excel bestand.